Projekt Niepublicznego ośrodka zdrowia w Kazimierzy Wielkiej

Niepubliczny ośrodek zdrowia w Kazimierzy Wielkiej
Niepubliczny ośrodek zdrowia w Kazimierzy Wielkiej

OVERVIEW

Niepubliczny ośrodek zdrowia


THE RESULT

2013