PROJEKTY BUDOWLANE

Oferta w zakresie dokumentacji projektowej,  oraz kompletacji wszystkich dokumentów umożliwiających pozyskanie pozwolenia na budowę. Oferta obejmuje wszelkie obiekty budowlane, w tym budynki mieszkalne, usługowe, handlowe, przedszkola, żłobki, oraz obiekty ochrony zdrowia.


PROJEKTY WYKONAWCZE

Oferta w zakresie szczegółowej dokumentacji wykonawczej, niezbędnej w przypadku skomplikowanych obiektów. W zakres dokumentacji wchodzi możliwość wykonania kosztorysów i przedmiarów inwestorskich wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .


PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Oferta w zakresie dokumentacji obiektów przemysłowych, handlowych, produkcyjnych, ochrony zdrowia. Dokumentacja ma na celu adaptacje obiektu do celu jakiemu ma służyć w zakresie technologii, bezpieczeństwa działania, oraz zgodności z przepisami prawa.


NADZÓR INWESTYCYJNY

Oferta w zakresie nadzoru inwestorskiego na budowach, zarówno w sytuacji nałożenia na inwestora obowiązku powołania inspektora nadzoru inwestorskiego, jak i w przypadku kiedy inwestor potrzebuje porady w kwestii odbioru poszczególnych faz budowy od wykonawcy